Tài khoản của tôi

Tên công ty: CÔNG TY TNHH ICFOOD VIỆT NAM

Địa chỉ : 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Số tài khoản: 0531 00 259 4983

Ngân hàng : Vietcombank- chi nhánh Đông Sài Gòn

-----------------------------------------------------------------------------------

Tên công ty: CÔNG TY TNHH ICFOOD VIỆT NAM

Địa chỉ : 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Số tài khoản: 2209 1485 1036 139

Ngân hàng : Eximbank- chi nhánh Sài Gòn