Gia dụng KOVA

 Bình Ngâm Sâm Kova BNR 1.35L  Bình Ngâm Sâm Kova BNR 1.35L
149,000₫
 Bình Ngâm Sâm Kova BNR 1.8L  Bình Ngâm Sâm Kova BNR 1.8L
179,000₫
 Bình Ngâm Sâm Kova BNR 2.7L  Bình Ngâm Sâm Kova BNR 2.7L
219,000₫
 Bình Ngâm Sâm Kova BNR 4.5L  Bình Ngâm Sâm Kova BNR 4.5L
279,000₫
 Giá Lấy Ly Cốc Tự Động Kova GDL  Giá Lấy Ly Cốc Tự Động Kova GDL
370,000₫